Arrangement

Det skjer mye i Jørgenruds verden. Vil du vite, vad som skjer fremover finner du informasjon og bilder her.

Under fliken Markeder finner du alle kommende arrangementer som Jørgenrud kommer til og delta på.

Under Bildearkiv har vi lagt opp noen bilder av hvert arrangement vi har deltatt på.